One Stop Lab.png
LABORATORY

ONE STOP

PROVIDER

บริษัทฯ จัดจำหน่ายสินค้าในห้องปฏิบัติการครบวงจร

ทั้งเครื่องตรวจวิเคราะห์ อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ

ยินดีให้คำปรึกษาทั้งด้านสินค้าและบริการของบริษัทสำหรับผู้ที่สนใจหรือ

ต้องการเปิดห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Laboratory)

Contact us

  • Facebook

Thanks for your message.